За проекта

За проекта

Проектът „Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация“ (YDML) има за цел да осигури подкрепа на младежките работници, които се ангажират с развиване на уменията и компетентностите на младежите в областта на цифровата медийна грамотност.

Навигацията в океана от различни цифрови инструменти, съдържание и разнообразни избори е съществено предизвикателство за съвременната младеж в редица отношения, включително за социалното включване и заетостта. Макар цифровите технологии да дават възможност на младите хора да търсят и споделят информация и да се свързват един с друг, те също така представляват риск за тяхната безопасност, сигурност и благополучие. Проучванията показват, че младите хора имат по-малко умения за работа с цифровите технологии, отколкото обикновено се вярва. Най-често те са пасивни потребители на съдържание и само малък брой отчитат, че ги ползват за нуждите на образованието си или за създаване на съдържание.

В глобалния стремеж към повишена цифрова медийна грамотност, както учащите, така и преподавателите се нуждаят от подкрепа за овладяване на умения за безопасна навигация и уверено използване на цифровите технологии.

Партньори от 5 държави (България, Чехия, Италия, Словения и Република Южна Африка) се обединиха, за да подготвят програма за обучение на младежи работници и набор от учебни сценарии за придобиване на дигитална медийна грамотност.

В началото на проекта партньорите ще проведат международно проучване на младежката дигитална медийна грамотност. Резултатите от проучването ще позволят да се адресират най-съществените дефицити в дигиталната медийна грамотност на младите хора, чрез подходящо учебно съдържание. Три международни семинара за мобилност на младежки работници ще се проведат в Република Южна Африка, Чехия и България с цел международно сътрудничество по проблематиката на проекта.

X